Bio Health Water

Water, van groot belang voor het lichaam en de gezondheid!

Water is de stof bij uitstek om voedingsstoffen en afvalstoffen te vervoeren. Echter water heeft nog een andere levensbelangrijke taak, het bevat namelijk de noodzakelijke energetische informatie voor alle lichaamscellen.

Deze informatie is dankzij de unieke eigenschappen van water uitwisselbaar op celniveau. Echter water kan zowel positieve-, als negatieve energetische informatie bevatten en dat is aan de buitenkant niet te zien. Positieve energetische  informatie draagt bij aan de gezondheid, terwijl negatieve energetische informatie de gezondheid ondermijnt. Hiermee zal duidelijk worden dat de kwaliteit van het drinkwater, met name op energetisch niveau, van het allerhoogste belang is, en dat water en water absoluut niet hetzelfde is. Water verkrijgt zijn energetische informatie door contact met mineralen tijdens het rijpingsproces. Negatieve energetische informatie komt in water terecht, als gevolg van het gebruik van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, straling, een overload aan zware metalen, nanovervuiling en toxines. 

Niet alleen de aarde, maar ook het menselijk lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. Het meeste water in ons lichaam zit aan de binnenkant van de cellen. Dit is ongeveer 70%. Van de resterende 30% zit er ongeveer 22% aan de buitenkant van de cellen en 8% in ons bloed.

“Water, H2O, het meest voorkomende element op aarde en we weten er het minst van.”

Viktor Schauberger

Oostenrijks natuurvorser, uitvinder en ingenieur heeft in de vorige eeuw van water  zijn levenswerk gemaakt. Van kinds af aan heeft hij water geobserveerd en daardoor leren begrijpen hoe forellen en zalmen tegen de stroom in kunnen zwemmen en watervallen kunnen passeren.
Lang heeft de vraag hem bezig gehouden hoe het toch komt dat in de vroege ochtend dauwdruppels zich vormden op de toppen van grassprietjes en zodra als de zon op de grassprietjes scheen, de dauwdruppels naar beneden daalden.

Zowel bij de forellen als de dauwdruppels bleek het antwoord te liggen in het feit , dat water in staat is om onder invloed van energetische informatie zijn fysiologische gedrag aan te passen. Met andere woorden, water kan dus energetisch als gevolg van bio-magnetisme, zich zo gaan gedragen dat het een invloedrijk effect heeft op alle water bevattende organismen binnen zijn bereik.

Goed (levend) water, zoals dat uit bronnen hoog in de bergen stroomt, had volgens Viktor Schauberger een volledige cyclus ondergaan: Water uit de zee, en uit natuurlijke bossen verdampt door de warmte van de zon. In de atmosfeer vormt deze waterdamp wolken. Onder bepaalde omstandigheden valt regen uit deze wolken. Valt deze regen in bossen, of andere dichtbegroeide oppervlakten, dan dringt het de koele bodem in.
Langzaam zakt het door zijn eigen gewicht naar dieper gelegen aardlagen. In deze aardlagen bevinden zich grote koolstof-depots in de vorm van veen, bruinkool, steenkool, olie, gas en andere mineralen. Onder invloed van aardwarmte, verzadigt het water zich met genoemde koolstoffen (met name koolzuur). Dit gebeurt onder uitsluiting van licht en zuurstof.

Door de natuur te bestuderen kwam Schauberger tot de conclusie dat water een levende entiteit is.
“Behandel water als een levend lichaam, het moet ademen, bewegen en voeding (mineralen) tot zich nemen!

Vervolgens stijgt het warm geworden, verzadigde water omhoog. Daarbij koelt het af. De aanwezigheid van verschillend geladen mineralen in het water, in combinatie met afkoeling en spiraalsgewijze beweging, geeft het water een magnetische spanning. Deze negatieve spanning wil zich naar boven ontladen aan de positief geladen atmosfeer, en trekt het water mee omhoog.
Uiteindelijk stroomt het op hoger gelegen plaatsen in de vorm van bronnen uit de bodem. Viktor Schauberger noemde dit ‘volwassen’ water. Het bevat een scala aan mineralen, en heeft een hoge bio-magnetische spanning. Deze weldadige spanning gaat bij het drinken over op mens dier en plant.
Dergelijk water vormt slechts 3% van de totale hoeveelheid water op aarde. Toch wordt het gebruikt in de landbouw (70%), in bad, om de wc door te spoelen en om de auto mee te wassen.

“Het enige wat men hoeft te doen, is water in de juiste beweging te brengen!
En die beweging is niet recht, maar krom!… Het water moet kunnen meanderen en kolken, anders sterft het, net als degene die het drinkt”.

Water is meer dan alleen nat

We weten inmiddels dat de aarde voor 70% uit water bestaat, net als ons eigen lichaam, de lichamen van dieren en planten. Ook is bekend dat water energetisch geladen kan worden om zodoende cellen van informatie te voorzien.

Nu is het bijzondere dat steeds meer mensen, welke bekend zijn met inhoudelijke kennis over water, tot de conclusie zijn gekomen dat juist water het element is dat ons verbind. Het verbind de mens met de aarde, onderling, met planten en met dieren. Water fungeert in deze verbinding als energetische informatiedrager. Het is de taak van de mensheid om al dit water zuiver en levend te krijgen, zodat de verbinding met de aarde en de natuur hersteld kan worden.

“Water is Life, But Water Quality is Health”

The microbiome of water allows to diagnose water quality in an unprecedented manner. The importance of technological developments is paramount to science and water diagnostics can be used for better decision making. For Professor Rose, water quality is at the core of sustainability.
Lear more: www.iwa-network.org

Professor Joan Rose, 2016 Stockholm Water Prize Laureate, the Homer Nowlin Chair in Water Research at Michigan State University, IWA Distinguished Fellow and Board Director.

The International Water Association (IWA) brings together people from across the water profession to deliver equitable and sustainable water solutions for our world.

Bio Health Water

Hoeker 48
1625 CC Hoorn

T. 06 43748044
E: office@biohealthwater.nl
W: www.biohealthwater.nl

Bio Healt Water is onderdeel van www.machtigekennis.nl